मोबाईल राज आणि सुजाण प्रजा

मोबाईल राज आणि सुजाण प्रजा

               आज लहान मुलांच्या,अगदी तीन साडेतीन वर्ष वयाच्या मुलांच्या हाती मोबाईल असतो आणि तो मोबाईल त्यांना सहज हाताळता येतो. त्याच्यावर अनेक गेम असतात, ते गेम त्यांना कुशलतेने खेळता येतात आणि तो…

अवकाश ज्याचं त्याचं

अवकाश ज्याचं त्याचं

तिच बदललं अवकाश याची तिला खंत नाहीतिला माफ करावे, विसरावे, पण मी काही संत नाही || तिने कसे जगावे, कसे वागावे? हे सांगण्यास मी महंत नाहीतिच्या व्यथा तिचं जगणं, मी…

राणीची आई भाग ०५

राणीची आई भाग ०५

साडेआठ वाजता, कॉमन announcement वरून खाली रेसटॉरंट मध्ये येण्याची सूचना देण्यात आली. आम्ही तयार होऊन खाली पोचलो, एका भागात वेजिटरियन आणि दुसऱ्या बाजूला नॉन वेजिटरियन अशी व्यवस्था केली होती. दिल्लीला…

भिजल्या चिप्प वाटा

भिजल्या चिप्प वाटा

या ओल्या पावसात, भिजल्या चिप्प वाटानव अंकुर रानात, स्पर्शाने येई मनी काटा भिजण्याचे सुख आगळे, त्यात न्हाती दगडगोटेचला अनुभव घेऊ रानी, गार पाण्यात काय वाटे भिजुनी झाली माती, लोणी तळव्यास…

राणीची आई भाग ४

राणीची आई भाग ४

Practical exam सुरु कधी झाली आणि कधी संपली कळले देखील नाही. External examiner उगाचच उभे-आडवे प्रश्न विचारून वाट लावत होते. कधी कधी दोन-दोन मुलांना तर कधी एकत्र चार-पाच मुलांना Viva…

जीवन

जीवन

जीवन म्हणजे नसे तमाशा वृथा कुणाला रिझविण्याचानसे विदुषकी चाळा उगा कुणाला हसविण्याचा स्वतः फुलावे, अन् फुलवावे अमृत कुंभ तुम्ही व्हावेशब्द फुलांच्या होऊनी माळा गीत त्यांचे तुम्ही खुलवावे हलकी,सुगंधी झुळूक होऊनी…

राणीची आई भाग ३

राणीची आई भाग ३

राणीची आई भाग १ व भाग २ वाचा. मी तिला म्हणालो, “अग जरा हळू चालव, कुठे तरी पडशील आणि मलाही —–’  एवढं म्हणेपर्यंत मी तिच्या पाठीला चिकटलो. गाडी स्पीडब्रेकरवरून जम्प…