भेट

माणसातल्या बेटांचं आणि माझं अतूट अस नातंमनातील शब्दांच भांडार कधीच नव्हतं इतकं पोरकंबालपणीच सहवासाची मनास नकळत लागली गोडीइयत्ता पार करता करता नकळत जमली आमची जोडीमते पटत नव्हती तरी त्याच्याशी जुळला…

तांबू

“काकी,ए काकी, गूरा सोड”, अशी हाक आली की आई घरापाठच्या गोठ्यात जाऊन गुरांची दावणी एक एक करून सोडत असे आणि गूरे गोठ्या बाहेर पडता पडता शेपटी वर करून वाटेतच मलमुत्र…

मला काही सांगायचंय

गर्भातला अंकुर हूंकारत म्हणाला मला काही सांगायचंजन्मा आधिच,वाट्याला यातना, हे अघोरी कृत्य थांबवायचं मी मुलगा की मुलगी! हे जाणून तुम्हाला काय साधायचं?मुलगा म्हणून मी जन्मलो, तरच कौतुक, हे मला संपवायचं…

अल्बम

सौरभला दिवाळीची सुट्टी होती. दिवाळी संपली की आठ दिवसांनी मनालीला जायचा प्लॅन त्याच्या डँडीनी  केला होता. कधी एकदा दिवाळी संपते आणि आपण मनालीला जातो असे त्याला झाले होते. दिवाळीत कोणत्याही…

कोण कलाकार

कोणी दिला गंध फुलांना कोण देतसे रंग ?कोणी शिकवली गाणी तुक्याला कोण शिकवी अभंग? कोणी दिला हा स्वर खगांना कोणी दिले हे पर ?शिकवले कुणी काड्या वेचून बांधण्यास त्यांना घर?…

भेदा भेद अमंगळ

 नेहमीप्रमाणे आठ तेराच्या लोकलने जात होतो, इतक्यात एक अंदाजे पन्नास वर्षांच्या बाई येवुन आमच्या सीटच्या बाजूस उभ्या राहिल्या. काळी साडी, काळा ब्लाऊज, कपाळाला मोठे सफेद गंध, गळ्यात माळा, हातात सोन्याच्या…

पदचिन्ह

झगडलो मनाशी परी न मला कळलेअधीर मन माझे कसे तुझ्यावर जडले? तुझ्या अबोल डोळ्यांनी विद्ध मला केलेओझारत्या स्पर्शाने काळीज धडधडले न काही बोलली तू, न पाहिले वळूनीमनातील मोर माझ्या गेला,…