तांडव

तांडव

जेष्ठ सरता सरेना, सा-या जीवा लागे धापरस्ता तापूनिया लाल, दिसे दुरूनही निश्र्वास कुणी चाले अनवाणी, पाय पेटती उन्हातवृक्ष दूर दूर दिसे, त्याची सावली मनात सुर्य मध्यांनीला आला, धरा सोसते तापमघा…

फ्लोरेन्स

फ्लोरेन्स

फ्लोरेन्स तुझी आठवण येते आज तू हवी होतीसतुझ्या नाती राबत असताना तू ही सोबत असतीस शुश्रूषेचा खरा वसा दिलास फ्लोरेन्स तूच जगासऋग्णांची सेवा अविरत भिंगरी होती तुझ्या पायास त्यांची सेवा…

आठव

आठव

आठव आली मज बालपणीचीअन् सवांगड्यांची कितीक वर्षांनी पाहता मैदान, चिंचेचे ते झाडनजरेचा आड झाले दृश्य जागे फांद्या फांद्यावरी लपले सवंगडीराज्य माझ्यावरी धावपळ माझी सुरपारंब्या खेळूनिया धापलागे गाढ झोप नाही घोर…

चौकट

चौकट

वाटतय प्रत्येकाचे आयुष्य झालंय बंदीस्त चौकटकोणी तुमच्याकडे कस पहावं, वागावं याची ठोस अटप्रत्येकाची भूमिका ठाम, प्रत्येकजण एक कसलेला नटप्रत्येकाचे प्रारब्ध हा नियतीने भरलेला संचिताचा घट या चौकटीला आहेत स्वतःच्या स्वार्थाचे…

रेषा

रेषा

पुसता आली जर आपल्यातील मतभेदांची रेषाअन् मिटवता आलं जर वाढत्या वयातील अंतर दोस्तहो खरच काय धमाल वेळ आला असता?लुटलाच असता पून्हा जवानीचा तारूण्य बहर बसलो असतो तुमच्याच थव्यात मैत्रीणी सोबतअन्…

समाज

समाज

माणसाच्या जथ्याला म्हणावं का समाज?जाती, धर्म, पंथ यांचा का उगाच बाळगावा माज?एकत्रित आले की झुंड शाही, अन चालतों नंगा नाचएकटे असताना कंठातून फुटत नाही खुला आवाज मी ब्राह्मण मी मराठा…

प्रेम म्हणजे नक्की काय असते?

प्रेम म्हणजे नक्की काय असते?

एकांतात नव्हे, अगदी गर्दीतही रूसतेबरं बाई,म्हणत, चिमटा काढून हसतेबर्फाच्या गोळ्यासाठी, ठाम हटून बसतेत्याला आवडतील अशा, तंग कपड्यात शिरतेनिरोप घेण्याच्या वेळी समजून उमजून टाळतेनिघुया म्हणत किती वेळ रस्त्यातच घुटमळतेतेव्हा कुठे कळते,…

संभ्रम

संभ्रम

पहा देशा, सधन पंजाब, बसला अगतीक हमरस्त्यावरकोणी फिरवला वरवंटा त्यांच्या मोहमयी मधुर स्वप्नांवर? अर्ध शतक ठोकले दिवसांचे तरी अधिर नजर दिल्लीवरआंदोलन झाले शस्त्रसज्ज, नेते, कुणासही घेती अंगावर बैठका अनेक झाल्या…

तक्रार

तक्रार

तू भेटलास अचानक अन नकळत सूर जुळलेकल्पनेचे चित्र मनाच्या बागेत आपसूक फुललेतुझा बांधा, तुझा रंग, तुझे नाक, तुझे केस अन डोळेतुझी छबी, माझ्या मनातील राजकुमार, मला कळलेदोन चार भेटीतच भुरळ…

तांबडी सडक

तांबडी सडक

माझ्या गावाची पायवाट, लाल तांबडी सडकनका घालुनी डांबर, तिला करू रे विद्रूप तिला पहा विचारून, का तिचा रंग असा भडकप्रेमाखातर तुमच्या, तिने किती गाळले नित्य रक्त रोज लाथाडून जाता, परी…