फुंकर

“सुरेश एवढा बदलेल अस वाटल नव्हत हो!” नाडकर्णी आपल्या मैत्रिणीला, सामंत बाईंनी सांगत होत्या, दोघी अधूनमधून बाजारात भेटत तेव्हा एकमेकांना आपल्या बातम्या ऐकवत होत्या. मैत्रीण हसून म्हणाली, “अहो आम्ही शेजारी…

चौकट

वाटतय प्रत्येकाचे आयुष्य झालंय बंदीस्त चौकटकोणी तुमच्याकडे कस पहावं, वागावं याची ठोस अटप्रत्येकाची भूमिका ठाम, प्रत्येकजण एक कसलेला नटप्रत्येकाचे प्रारब्ध हा नियतीने भरलेला संचिताचा घट या चौकटीला आहेत स्वतःच्या स्वार्थाचे…

समिधा

“ए समिधा ! समिधा, ए समिधा पाणी देतेस ना?” आईच्या दोन हाकांनीही समिधाची एकाग्रता ढळली नाही. गेला महिनाभर शेजारच्या साठे काकूंचा लोकसत्ता दुपारी आणून समिधा नोकरीच्या शोधात रकानेच्या रकाने चाळत…

रेषा

पुसता आली जर आपल्यातील मतभेदांची रेषाअन् मिटवता आलं जर वाढत्या वयातील अंतर दोस्तहो खरच काय धमाल वेळ आला असता?लुटलाच असता पून्हा जवानीचा तारूण्य बहर बसलो असतो तुमच्याच थव्यात मैत्रीणी सोबतअन्…

आडनावे आणि गमती जमती

मी नववी किंवा दहावी इयत्तेत असताना आम्हाला पु.लं.च्या बटाट्याची चाळ या पुस्तकातील एक परिच्छेद, ‘भ्रमंती’ या नावाने होता. हा भाग अनेकांच्या वाचनात आला असावा . आमच्या मराठी विषय शिकवणाऱ्या काळे…

समाज

माणसाच्या जथ्याला म्हणावं का समाज?जाती, धर्म, पंथ यांचा का उगाच बाळगावा माज?एकत्रित आले की झुंड शाही, अन चालतों नंगा नाचएकटे असताना कंठातून फुटत नाही खुला आवाज मी ब्राह्मण मी मराठा…

माया

मी नेहमीच तिच्याकडे भाजी घेत असे. वसईची, गावातील, गावठी भाजी म्हणून मला त्या भाजीचं आकर्षण होतं. टिळक ब्रीजच्या पूढील मनपा मंडईतील असणाऱ्या विक्रेत्यांकडील मेथी, पालक, लाल माठ, अळू आणि तिच्याकडे…