कळेना मनाला

कळेना मनाला ठाव हृदयाचाकधी स्फोट होतो मनी भावनांचासंशयी मनाला समजही पटेनादुःखी राहण्याची हौस ही फिटेना नजरेस कोणी का द्यावा दिलासा चोरुनी पहूनिया भरती उसासाजीव लावण्याला सखा सापडेनाभाव अंतरीचा मलाही कळेना मदतीस…