ऍडमिशन

”सर येऊ? ”  ती आत आली. माझ्या समोरची खुर्ची ओढत ती बसली. माझी  नजर प्रश्नार्थक. ”सर  ऍडमिशन हवय मुलाला ” “तुम्ही यादव सरांकडे जा कि, सांगा त्यांना “मी उत्तरलो “. सर,त्यांनी तुमच्याकडे पठवल ”  माझ्या…