राणीची आई भाग ३

राणीची आई भाग १ व भाग २ वाचा. मी तिला म्हणालो, “अग जरा हळू चालव, कुठे तरी पडशील आणि मलाही —–’  एवढं म्हणेपर्यंत मी तिच्या पाठीला चिकटलो. गाडी स्पीडब्रेकरवरून जम्प…

राणीची आई भाग २

फेब्रवारीपर्यंत अभ्यासक्रम संपला आणि इतर सोशल इव्हेंट सुरू झाले, Gadering, Fun Fare, Carreer Guidence सतरा कार्यक्रम, ह्या काळात अभ्यासाचे अनेक दिवस वाया जात, पण ना प्रोफेसर मंडळींना चिंता ना मुलांना….

ह्या पावसात

ह्या पावसात आता, भिजल्या चिप्प वाटारस्त्यावर उठती सरीतून, पावसाच्या शुभ्र लाटावाटेवरी गढूळ पाणी, रूते पायी बाभळी काटा ह्या पावसात आता मखमल मिरवतो रस्ता हरवून गेल्या बाई  परिचित डोंगर वाटादुभत्या गुरांनी भरला…

कवी

काव्य कवीची कल्पना, तो शब्दाने रोकडाकवी मनाचा श्रीमंत, थोडा धनाने तोकडाकवी पाहतो पल्याड, कवी पाहतो अल्याड कवी डोकावे मनी, येई स्वप्नात फिरुनीकवी दाट अंधारात पाहे,  वागे फटकुनीकवी फिरे रानमाळ, शोभे…

राणीची आई भाग १

तिचं-माझं नेमकं काय नातं होतं ते ती गेल्यावर मला समजलं. तिला सर्वजण ‘राणीची आई’ नावाने हाक मारायचे, मला समज आल्या पासून मीही तिला राणीची आई नावानेच हाक मारू लागलो. तिने…

गणेशा

गणेशा तुला वंदू कसे? तुझे दर्शन घेऊ कसे?सगुण तू, निर्गुण तू, दृश्य तू अदृश्य हे न ठसेमुर्तिरूपे पुजूनी, प्राणप्रतिष्ठा केली तरी न दिसे || रक्त वर्णी फुले अर्पूनी, भक्ती भावे…

नक्कल

नक्कल करायला असावीच लागते अक्कललोकांचे अनुभव टिपता टिपता पडते नितळ टक्कल नक्कल करून खरंच का शहाणपण येते ?की शहाणपण असेल तरच नक्कल जमते बाळ जेव्हा पहिलावहिला शब्द उच्चारतेतेव्हाही ते आईबाबांची…

फजिती

मे महिन्यात मी गावी गेलो होतो. रोज सकाळी गखा घेऊन काजू काढायला जात असू. तसे त्या दिवशी सकाळी गेलो. एकाने गख्याने काजू काढायचे आणि एकाने ते झाडाखाली निवडायचे म्हणजेच वेचायचे….

माकडाची शाळा

एका माकडाने काढली प्राथमिक शाळासिंह, वाघोबासह सारेच वनचर झाले गोळा माकड झाडावर चढून म्हणाले, श्री गणेश बोलाहत्ती झाड हलवत म्हणाले मास्तर खाली चला माकड खाली उतरुन म्हणाले चला पाढे काढाआधी…

एस.एस.सी निकाल लागला, आता पूढे…

काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या माध्यमिक परीक्षा मंडळाचा  एस. एस .सी. चा निकाल लागला. करोनाच्या गोंधळात भूगोल विषयाचा पेपर घेता आला नाही, त्यामुळे इतर विषयाचे गुण लक्षात घेऊन सरासरी गुण त्या विषयास…