करोनाची करामत सामान्यांची हजामत

करोनाची करामत सामान्यांची हजामत

परवा रात्रीची गोष्ट,  करोना बंदमुळे सगळीकडे एकदम शांत, शांत नव्हे सन्नाटाच की, सगळे आपआपल्या खोपटात, सॉरी म्हणजे फ्लाटात ,घरात म्हणा हवं तर. हं तर काय म्हणत होतो एकदम सन्नाटा रस्त्यावर,रेल्वे स्टेशनवर आणि बेस्ट स्टाॅपवरसुध्दा. घरात बसून कंटाळा आला की एकमेकांसोबत मेसेज मेसेज गेम खेळायचा, कशावरही आपल मत मांडायचे, कचाकचा भांडायचे. सगळ्यामागे एकच उद्देश जस्ट टू किल टाईम यार, आपल्या बापाच काय जातंय ? नाही तरी अंबानी भाऊ म्हणालाच नेटचे रेट एकदम कमी  केलेत की लेको , स्वस्तात चाटा, चाटा म्हणजे काय तर चॅट करा. तो म्हणतोय म्हटल्यावर मागेपुढे करण्यात काय अर्थ?

घरात बसायच तरी किती? मुलांबरोबर  कॅरम खेळुन झाला, आई असं मार, बाबा पहली क्विन काय काढता? आणि केवढ्या जोरान स्ट्रायकर मारता कॅरम बोर्ड खराब होईल की! किती सूचना कराव्यात आणि आई ,बाबांनी “हो रे,चुकलं बघ” म्हणत माघार घ्यावी. पत्त्यांचही तसंच, मेंढीकोट खेळताना डोळ्यांचे इशारे किती, दात चावणं काय, केसांवरून हात फिरवण किती आणि काय काय इशारे, बरं मेल हे लक्षात तर यायला हवं ना ? पण नाही”  

“काय ग आई समोरून काय पत्ता पडला तो तर बघ, सरळ एक्का काय टाकतेस आणि मघाशी माझा एक्का होता तर मेंढी टाकायची सोडुन गुलाम काय टाकलास? बघ खेळताना लक्ष असतं का? आम्हाला कशी सांगायचीस, लक्षच नसतं अभ्यासावर म्हणुन?” सगळी व्याजासह परतफेड, आई काय म्हणणार ! ह्या संसाराच्या रगाड्यात पत्ते कोणाला माहीती? चकल्यांना मोहन बरोबर झालंय ना आणि मीठ मसाला योग्य पडलाय ना चकली खमंग झाल्यायत  ना? हे आई इतकं अचुक कोण कळेल! पुरणपोळ्या केल्या की कशा चटामटा खाता, विचारता तरी का आई तुला उरल्याय ना? आईला काय मुलांनी पोटभर खाल्ले की आईची पोट भरलं तेव्हा आई विचारते का पोळी कशी करायची म्हणुन. ठिक आहे मोठं झाल्यावर तुम्ही कराल असं म्हणायचं नी द्यायचं सोडुन वाद कशाला भरल्या घरी?

“बाळांनो हे माझं क्षेत्र नाही ,आता बाहेर नाहीच पडायचं म्हणुन आपलं बसल्याय तुमच्या बरोबर; चुका होणारच ना”  हे तिला म्हणायचं असतं पण ती बिचारी काहीच बोलत नाही. मुल मोठी झाली आहेत, असंच तर व्हायचं कभी नाव पानी पर कभी पानी नाव पर. त्यांची काय चुक शेवटी पेरल तेच उगवणार. समजुत करून घ्यायची आणी गप्प बसायचं.

 त्यांच्या लहानपणी त्यांना केलेल्या सूचनांची परतफेड करायला मुलही ऊत्सुक, त्यांनी तरी अशी ही करोनान दिलेली संधी का दौडावी? इतर वेळेस खरेदी करण्या वरून, तर कधी जास्तीच्या खर्चावरून, कधी उशिरा येण्यावरून बाबा तरी  बोलणं कुठं सोडतात! संधी मिळालीच आहे तर घ्या धुऊन, शिवाय काही खरेदी करण्यासाठी आई बाहेर जायचं म्हणाली की चिरंजीव शब्दांचा बाण घेऊनच तयार, “पहा हल्लीच्या आई, बाबांना पेशंस आहे का ? ए-हवी आम्हाला सतत टोचता , सारखं सारखं बाहेर कशाला रे जाता आणि आता ?”  

सांगा तुम्ही काय उत्तर दिलं असतं?  मग कधी कधी ती रागाने बोलते, “तुम्हाला गिळायला हवं त्याची सोय नको करायला?” त्यांचं त्यावर उत्तर तयार, “काही बाहेर जायची गरज नाही काय हवंय ते सांगा, आत्ता  डी-मार्ट मधुन मागवतो, भाजी हवी तर ती ही सांगा बिग बास्केट पाठवेल, हे सांगताना आईबापाची काळजी असते की नाही ते त्यांनाच ठाऊक, पण बापावर मात केल्याचा आनंद नक्कीच असतो.”,  करोना खरच रे बाबा तूझी धन्य आहे तू किती आणि काय काय दाखवणार आहेस आणि शिकवणार आहेस तुलाच माहीती.”

दोन दिवसांपुर्वी गंमतच झाली घरात बसुन जुने पिक्चर,जुनी नाटक, रामायण, महाभारत अस पाहुन पाहुन अगदी कंटाळा आला होता म्हणुन म्हटल चला आज गच्चीवर जाऊया. गेलो गच्चीत, पहातो तो काय आजू बाजूला इमारतीत नजर टाकली तर प्रत्येक इमारतीच्या टेरेसवर ही मंडळी, सगळे चेह-यावर रूमाल बांधुन फिरत होते. मला आश्र्चर्य वाटलं आपण गच्चीवर जाणार हे जगजाहीर झाले की काय? कधी कधी तसं होत ,  आपण एखादी गोष्ट अगदी हळू आवाजात घरी सौ ला सांगावी आणि तीला म्हणावं कुठ सांगू नको बरं उगाच बभ्रा व्हायला नको आणि चार दिवसांनी सोसायटीच्या मिटींग नंतर लक्षात येते अरेच्च्या ही गोष्ट कानोकानी झाली तर. तसा तर हा प्रकार नाही ना ! गंमतच मोठी, कोणी एका बिल्डींग मधील वहिनी दुस-या इमारातीमधील वहिंनीशी रूमाल बांधुन काही तरी सांगण्याचा प्रयत्न करत होत्या पण त्यांना ते नीट कळत नव्हत त्या खुणेन हातानेच कळलं नाही सांगत होत्या शेवटी वैतागून त्यांनी रुमाल सोडला आणि ओरडुन विचारलं ऐकु येतंय ना, सध्या मंदिरात जायचं बंद आहे , तुमचा वेळ कसा जातो?”  त्याच्यवर त्यांनी ही तितक्याच मोठ्या आवाजात ऊत्तर दिल.त्यांचं संभाषण चार-सहा इमारतीच्या गच्चीवर ऐकू आलं हे सोशल डिस्टंन्सींग परवडलं, पण ह्या संवादाचं काय?

नक्की काय काय महाभारत ह्या करोनाच्या भुतान चालवल आहे ते ऐकुनी नवल वाटावं, आमचे नगरसेवक सफाई करून कचरा टाकणा-या बाईला म्हणाले “सध्या तू येऊ नको”, तीनेही ते फारच मनावर घेतलं आणि दुस-या दिवसा पासून घरचा कचरा मनपाच्या गाडीत टाकायचं काम पुरूष मंडळींवर येऊन पडल. त्यामुळे माझ्यासह सारे रिकामटेकडे पुरुष कच-याचा डबा घेऊन कामाला वेळेवर निघाव तश्या तयारीत रुमाल बांधून सोसायटी बाहेर पडू लागले. प्रत्येक जण नजरेनेच बरं आहे ना, अशी कधी नव्हे ती एकमेकांची विचारपूस करू लागले, कोणाचा काय भरोसा ? हा करोना यायचा आणि हातघाईवर येऊन चल म्हणायचा ,मग काय घेणार? तर म्हणुनच जाणीवपुर्वक एकमेकांची चौकशी चालू होती. कचरा गाडी येईपर्यंत नाही तरी काय करणार? दोन ,तीन दिवस झाले नीयमान अस्मादीकांच कचरा टाकण सूरू होत आणि एक दिवस  मुल म्हणालीच ” हे कचरा टाकायच फार मनावर घेतलंय तुम्ही, कचरा टाकण हे नुसतं निमित्त बरं, बाहेर फिरायला मिळतय म्हणुन सगळं चाललंय.” झालं, ते ही खरंच की मग करावं काय ? कामात बदल झाला माझी ड्युटी मुलान घेतली. शेवटी भाकरी परतली नाही तर करपते ना! का करपू द्यावी.

करोनाच्या भितीनं खरेदीचही तसंच झालं. सरकारन लाॅकडाऊन जाहिर केलं आणि लगेचच वाण्याच्या दुकानासमोर ही लाईन लागली. एका एका घरची चार चार माणस, किती खरेदी करू आणि किती नको, अहो न आदेशच सोडला, सोबत यादी दिली म्हणाली “पूढचे पंधरा दिवस उपाशी रहायचं नसेल तर ही यादी घेऊन या” मी यादी पाहिली आणि मला भोवळ आली. मुलगा म्हणाला “बाबा काय करताय ?  बरे आहात ना? चला मी येतो तुमच्या सोबत, सामना उचलायला कुणी हवंच ना!” दोघ चांगल्या चार पिशव्या घेऊन गेलो. अंतर अंतरावर वर्तुळं आखली होती, आमच्या पूढे पंधरा वीस जण होते एक दिड तासांनी नंबर आला. मी वाण्याला वस्तूंची नाव वाचून दाखवत होतो आणि तो ये खतम, वो खतम, ये दो किलो मिलेगा, वो आधा किलो मिलेगा असं म्हणत म्हणत सरते शेवटी निम्म्याच वस्तू मिळाल्या.घरी आलो तो आमचं कुंकू पिशव्या पाहुन म्हणाल “काय हो ,काय झालं ? नाही ना मिळालं सामान, पूढे पंधरा दिवस काय घालू , तरी सांगत होते वेळेवर जा , पण तुम्ही तसेच कसे जाल? नसती फणी मारली केसांवर तर काय हेमामालीनी रागावणार होती का ? पण ——–“

मी रागावलो ” हे पहा तोंड आहे म्हणुन काही बडबडू नको सोबत चिरंजीव होते त्यांना विचार मग कळेल” चिरंजीव काही सांगणार तो पर्यंत तीची फ़ायरिंग सुरू “शेजारच्या फडक्यांनी बरं आणलं सामान, चांगल्या चार पिशव्या आणल्या नाही तर तुम्ही”.  “उद्या सकाळी दुसरीकडे रांग लावुन आणुन देतो मग तर झाल .” दुस-या दिवशी सकाळीच मुलाला सोबत घेऊन घरापासुन दुर असणा-या दुकानातून तीने सांगितलं त्याच्या दुप्पट सामान आणलं तेव्हा कुठे तीच समाधान झालं. आता त्या करोनाला एकच विनंती, “करोना झालं तेवढं पूरे रे बाबा आता तुझं तोंड काळं कर नाहीतर लाटणं बसेल बरं.”

काय ऊच्छाद मांडलाय या करोनान! अगदी कंटाळा आलाय. तसं तर घरी राहून सगळ्या अर्थाचा अनर्थच झालाय म्हणजे कमाईच  बंद की. साला एकवीस दिवस घरी बसून आपल्याला पगार कोण देणार ? आय.टी.वाल्यांच बरं आहे, त्यांना साहेब म्हणाले वर्क फ्राॅम होम , आता  साहेबाला काय माहिती यांना वर्क फ्राॅम होम किती महागात पडणार ते? सकाळी उठल्या उठल्या ती म्हणाली “दिन्या ,जरा सिंक मधली चार भांडी घासून टाक तो पर्यंत मी फ्रेश होते, मला मिटींग आहे जोडल्या वेळाने.” दिन्याच वर्क फ्राॅम होम सुरु झालं की,त्याने सिंक मधली भांडी घासून टाकली कारण दोन दिवसांपूर्वी भांडीवाली बाई म्हणाली ” बाई, मी यायचं ना कामाला? न्हाई तुम्ही दोघ बी  घरी म्हणून विचारलं” तर ती म्हणाली “हो ! नको येऊस कामाला, साहेब आहेत की घरीच” कामवाली बाई ओढणी तोंडावर घेत हसली. तर असं हे वर्क फ्राॅम होम सगळ्याच घरी सुरू.

बरं बाईनी तरी किती सहन करावं, का करावी पुरुष मंडळींची अरेरावी? यांचं आपलं  सुरूच “अग थोडी काॅफी करून आण, मिटींग करून डोकं ठणकतय अगदी, च्यायला, दर दहा मिनीटांनी बाॅसला हुक्की येते, मी एकटाच घरी बसलोय का ? पण त्याला आठवतोय फक्त मी. त्याला पुढच प्लँनींग करायचंय, ते ही आत्ताच, भिकार**साला “. ती काॅफी आणून पुढ्यात ठेवते आणि सांगते “राजेश,  मला पण मिटींग आहे हो दहाला, ओंकार रडला तर त्याला दूध दे बरं, मला डिस्टर्ब करू नको” त्याच उत्तर ऐकायला न थांबताच ती निघूनही जाते. तीने तरी काय करावं?

आय. टी. सेक्टरला कामाला असणा-या जोडप्यांच्या घरी थोडे बहूत सेम डायलाॅग.वर्क फ्राॅम होम म्हणजे काय ते त्यांना विचारा लॅपटाॅप समोर घेऊन आणि हेडफोन कानाला लावून यांचं आपलं स्वगत  बोलल्या प्रमाणे संभाषण सुरू. मधेच थोडा वेळ पाॅज आणि पुन्हा समोरच्या स्क्रिनवर पहात कनव्हिंन्स करणं आणि वाद घालण सुरू.ज्यांच्या घरी आई बाप आहेत

त्या आई बापाची फारच पंचायत काही विचाराव तर मुलांची मीटींगच चालू.

अस हे गंभीर वातावरण केवळ घरातच असंही नव्हे,रस्त्यावरून जातांना चेह-यावर रुमाल किंवा मास्क बांधल्यांनी अगदी परिचितालाही ओळखणे अवघड आणि त्यातूनही हाक मारली आणि व्यक्ती ओळखीची नसली तर काय घ्याल! तो गंभीर चेहरा करून पाहतोय की आपली कीव येऊन पाहतोय हेही आस्मादिकांना कळण्यास काहीच वाव नाही.

 बस स्टाॅपवर फक्त ओळखपत्र लटकवलेलीच माणसे. कर्तव्य बजावण्यासाठी जाणारी ,त्यांचेही चेहरे झाकलेले त्यामुळे चेह-यारचे भाव त्यागाचे की दु:खाचे ते कळायला मार्ग नाही.खर तर हे ही फ़िलिंग ,आपण व्ही .आय. पी. आहोत म्हणूनच स्पेशल बस. इतर कर्मदळीद्री लोकांना बसमध्ये प्रवेश नाही. 

वास्तव खरं तर वेगळंच, बसखाली असणा-या चे भाव, “लेका जातोच आहेस तर काळजी घे आणि धडधाकट घरी ये” प्रत्येकाचे विचार आणि वागणही पस्पेक्टिव्ह. सोसायटी मधले अशा जोखमीच्या कामावर जाणा-या रहिवाश्यांपासून चार नव्हे दहा हात दूर. अरे रे, काय ही तुझी अवस्था, सोसायटी मधले कामावरून परतणा-या व्यक्तीला विचारतात .”सार ठिक ठाक आहे ना? काळजी घ्या बरं पाटील, नाही परवा तो शिवशाही सोसायटी मधला ,कामावरून  आला आणि आजारी पडला तो———“

ते ऐकूनच पाटलाच काळीज धडधडल, खरं तर त्यांच्या कामाचं स्वरूप वेगळंच, कोणाशीही संबंध नाही पण —— असो ,

“मन चिंती ते वैरी न चिंती.” 

अशा गंमती जमती रोजच घडतात.

सस्पेन्स तरी किती बाळगायचा जे विधी लिखीत आहे तेथोडच चुकल्या येणार !

तेव्हा या करोनाला घाबरण्या पेक्षा आपल्या सवयी बदला.

स्वच्छतेचे नियम पाळा.घरात प्रवेश करतांना स्वत: हात धुवूनच आत या.वेळोवेळी गरम पाणी प्या. शक्य तो तेलकट खाणे टाळा.सतत त्याच त्या बातम्या, चर्चा पाहणे टाळा. काही विधायक करा. नवीन शिका, पुस्तक वाचा. घरातच जमेल  असा छंद शिका , आनंदी रहा.आणि स्वत:ला बजावा हे ही दिवस जातील.

करोनाने तुमच्या कुटूंबाला एकत्र आणलय त्याचा सकारात्मक फायदा घ्या. भविष्याच नियोजन, थोडा आराम करा.आपल्या नेहमीच्या सवयीत बदल करण्यासाठीच हा करोना आला असावा. त्याला निरोप देण्याची वेळ लवकरच येईल त्यासाठी आपण सर्वांनी नियमांचे पालन करू म्हणजे त्यालाही कळेल त्याच इथलं इतीकर्तव्य संपले आता जायला हरकत नाही. शुभास्ते पंथानः

Mangesh Kocharekar

Mangesh Kocharekar

231 thoughts on “करोनाची करामत सामान्यांची हजामत

 1. swapnali kochrekar
  swapnali kochrekar says:

  khup shan

 2. Sandeep

  सर, करोनाबद्दल चाललेल्या घडामोडीची वास्तविकता या लेखातून अतिशय उत्कृष्टपणे मांडली. ?

 3. सुधीर माने
  सुधीर माने says:

  एकदम झकास

 4. Ajit Ranbhare
  Ajit Ranbhare says:

  Khup Chhan,
  vidarak pan aplese watnare Satay ahe!!¡

  1. Archana Ashok kulkarni
   Archana Ashok kulkarni says:

   आमच्या घरातली द्रुष्य आणि संवाद आपण पाहतो आणि ऐकत आहोत असे वाटले…….,! खूप छान…!

   1. Kocharekar mangesh
    Kocharekar mangesh says:

    अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद. तुमचा अभिप्राय हीच लिखाणाची प्रेरणा

 5. Ofelia

  Really no matter if someone doesn’t be aware of afterward its
  up to other people that they will help, so here it happens.

 6. Rodrigo

  certainly like your web site however you need to test
  the spelling on quite a few of your posts. A number of them
  are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality however I will surely come back
  again.

 7. instagram takipci satin al

  It’s very effortless to find out any topic on web
  as compared to books, as I found this article at this web site.

 8. instagram takipçi satın al

  It’s awesome to visit this website and reading the views of all friends about this piece of writing, while I am also keen of getting know-how.

 9. instagram takipçi satın al

  Hi, just wanted to mention, I liked this blog post.
  It was practical. Keep on posting!

 10. instagram takipçi satın al

  I blog often and I seriously thank you for your content. The article has
  really peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new information about once per week.

  I opted in for your Feed as well.

 11. instagram takipçi satın al

  I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and coverage!
  Keep up the superb works guys I’ve included you guys to our
  blogroll.

 12. instagram takipçi satın al

  Quality articles is the important to invite the viewers to pay a visit the site, that’s what this web site
  is providing.

 13. instagram takipçi satın al

  I am curious to find out what blog system you are working with?
  I’m having some small security problems with my latest
  blog and I’d like to find something more secure.

  Do you have any suggestions?

 14. instagram takipçi satın al

  It’s an amazing post designed for all the internet users;
  they will get benefit from it I am sure.

 15. instagram takipçi satın al

  What’s up, just wanted to mention, I loved this blog
  post. It was inspiring. Keep on posting!

 16. instagram takipçi satın al

  Hey there I am so delighted I found your blog, I really found you by error, while I was researching on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a tremendous
  post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the excellent b.

 17. instagram takipçi satın al

  Someone necessarily help to make significantly posts I’d state.

  This is the first time I frequented your web page and thus far?

  I amazed with the analysis you made to create this
  actual put up incredible. Wonderful process!

 18. instagram takipçi satın al

  I always spent my half an hour to read this webpage’s content daily along with a cup of coffee.

 19. caesars bonus code

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they
  plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the
  top and defined out the whole thing without
  having side-effects , people can take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 20. instagram takipçi satın al

  Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since i have
  bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 21. instagram takipçi satın al

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely
  different topic but it has pretty much the same
  layout and design. Superb choice of colors!

 22. instagram takipçi satın al

  It’s really a cool and helpful piece of info. I am glad
  that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this.
  Thank you for sharing.

 23. instagram takipçi satın al

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you are
  talking about! Bookmarked. Please also consult with my
  web site =). We can have a hyperlink exchange
  contract among us

 24. instagram takipçi satın al

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content
  I’ve either authored myself or outsourced but it
  seems a lot of it is popping it up all over the web without
  my permission. Do you know any solutions to help stop content from
  being ripped off? I’d really appreciate it.

 25. instagram takipçi satın al

  Have you ever considered about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
  But think of if you added some great images or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this website could certainly
  be one of the very best in its field. Very good blog!

 26. instagram takipçi satın al

  This article provides clear idea designed for the new people of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.

 27. instagram takipçi satın al

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve truly loved browsing
  your blog posts. After all I will be subscribing in your
  rss feed and I am hoping you write again soon!

 28. instagram takipçi satın al

  Hey there! Do you know if they make any plugins
  to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 29. instagram takipçi satın al

  Definitely consider that that you said. Your favourite reason seemed to be on the web the easiest thing to keep in mind of.

  I say to you, I definitely get annoyed even as other folks think about concerns that they plainly do not realize about.

  You controlled to hit the nail upon the highest as smartly as
  outlined out the entire thing without having side effect , other people
  could take a signal. Will probably be again to
  get more. Thank you

 30. instagram takipçi satın al

  Hey would you mind letting me know which web
  host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this
  blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair
  price? Thank you, I appreciate it!

 31. instagram takipçi satın al

  Remarkable! Its truly remarkable piece of writing, I have got much clear idea
  regarding from this article.

 32. instagram takipçi satın al

  I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this web site is genuinely fastidious.

 33. instagram takipçi satın al

  Thanks for every other wonderful article. The place else could anybody get that type of information in such an ideal approach of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.

 34. instagram takipçi satın al

  Hi friends, its enormous article regarding cultureand completely
  defined, keep it up all the time.

 35. instagram takipçi satın al

  I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this web site is in fact
  pleasant.

 36. instagram takipçi satın al

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while
  you amend your website, how could i subscribe for a blog website?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit
  acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 37. instagram takipçi satın al

  My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought
  I might check things out. I like what I see
  so now i am following you. Look forward to exploring your
  web page for a second time.

 38. instagram takipçi satın al

  I really like what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure!

  Keep up the good works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

 39. Ana

  Because the admin of this web page is working, no uncertainty very shortly
  it will be renowned, due to its quality contents.

 40. rj bell college football podcast

  I could not refrain from commenting. Very well written!

 41. bet mlb online

  I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this web page
  is truly pleasant.

 42. vsin best bets podcast

  Saved as a favorite, I love your blog!

 43. Dallas

  What’s up everyone, it’s my first pay a visit at this site, and
  post is really fruitful for me, keep up posting these articles
  or reviews.

 44. instagram takipçi satın al

  Hi to every one, it’s truly a nice for me to pay a quick visit this site, it consists of helpful Information.

 45. instagram takipçi satın al

  Hurrah! In the end I got a website from where I can really get helpful data regarding
  my study and knowledge.

 46. instagram takipçi satın al

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!

  Very helpful information particularly the
  last part 🙂 I care for such information much.

  I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 47. instagram takipçi satın al

  I am curious to find out what blog platform you have been using?
  I’m having some small security problems with my latest site and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any suggestions?

 48. Glasgow Airport Taxis

  This is a topic that is close to my heart… Thank you!
  Where are your contact details though?

 49. Taxi Glasgow Airport To Oban

  With havin so much written content do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright infringement? My website has a
  lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it
  up all over the internet without my agreement. Do you know any techniques to help reduce
  content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 50. instagram takipçi satın al

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your
  weblog posts. In any case I will be subscribing
  on your feed and I hope you write once more very soon!

 51. Taxi Glasgow Airport to Dundee

  I am actually delighted to read this web site posts which contains
  lots of valuable information, thanks for providing such statistics.

 52. Taxi Glasgow Airport To Oban

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice
  methods and we are looking to exchange strategies with others, be sure to shoot me an email
  if interested.

 53. Glasgow Airport Transfers

  Thanks for finally writing about > करोनाची करामत सामान्यांची हजामत – प रि व
  र्त न < Loved it!

 54. Taxi Glasgow Airport to Dundee

  Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if
  you knew where I could locate a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 55. Taxi Glasgow Airport to Dundee

  What’s up colleagues, its wonderful paragraph about cultureand entirely defined,
  keep it up all the time.

 56. instagram takipçi satın al

  My brother recommended I might like this website.
  He was once totally right. This submit truly made
  my day. You cann’t consider simply how a lot time I had spent
  for this information! Thanks!

 57. instagram takipçi satın al

  Undeniably believe that which you said. Your
  favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without
  having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 58. instagram takipçi satın al

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thank you for providing this information.

 59. instagram takipçi satın al

  each time i used to read smaller articles or reviews that also clear
  their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading now.

 60. instagram takipçi satın al

  Superb, what a website it is! This blog provides helpful facts to us, keep it up.

 61. instagram takipçi satın al

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear concept

 62. minecraft servers

  This really answered my problem, thank you!

 63. instagram takipçi satın al

  Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this short article together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 64. instagram takipçi satın al

  Valuable info. Fortunate me I discovered your web site
  by accident, and I’m stunned why this accident did not came about earlier!
  I bookmarked it.

 65. instagram takipçi satın al

  Hi there! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the outstanding work!

 66. bang the book nba

  What’s up, every time i used to check webpage posts
  here early in the break of day, as i like to learn more and more.

 67. instagram takipçi satın al

  I absolutely love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own blog and would
  love to know where you got this from or what the theme
  is called. Kudos!

 68. instagram takipçi satın al

  This is really attention-grabbing, You are an overly professional blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more
  of your excellent post. Additionally, I’ve shared your site in my social
  networks

 69. Charlotte

  I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog.
  I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

 70. instagram takipçi satın al

  Spot on with this write-up, I honestly feel this amazing site needs a great deal
  more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

 71. instagram takipçi satın al

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve
  joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 72. instagram takipçi satın al

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up
  the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 73. instagram takipçi satın al

  Wow, incredible weblog format! How lengthy have you ever been blogging for?
  you make running a blog glance easy. The entire glance of your
  site is excellent, as well as the content material!

 74. instagram takipçi satın al

  Amazing! Its truly remarkable piece of writing, I have got much clear idea concerning from this piece of writing.

 75. instagram takipçi satın al

  Superb website you have here but I was curious if you
  knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here?

  I’d really like to be a part of group where I
  can get feedback from other knowledgeable individuals that share
  the same interest. If you have any suggestions, please let
  me know. Appreciate it!

 76. instagram takipçi satın al

  Very descriptive blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?

 77. instagram takipçi satın al

  Hey there! I know this is kind of off-topic however I
  needed to ask. Does managing a well-established website such as yours require a lot of work?
  I am completely new to operating a blog but I do write in my diary every day.
  I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips
  for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

 78. instagram takipçi satın al

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for website

 79. instagram takipçi satın al

  Wow, this article is nice, my younger sister is analyzing such things,
  so I am going to let know her.

 80. instagram takipçi satın al

  Hi there, I enjoy reading through your article. I like
  to write a little comment to support you.

 81. instagram takipçi satın al

  Hello! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My site discusses a lot of the same subjects as yours and I think
  we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email.

  I look forward to hearing from you! Superb blog by the
  way!

 82. instagram takipçi satın al

  What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how regarding unexpected emotions.

 83. instagram takipçi satın al

  excellent issues altogether, you simply gained a logo new
  reader. What might you recommend in regards to your publish that you made a few days ago?
  Any positive?

 84. instagram takipçi satın al

  Paragraph writing is also a excitement, if you know afterward you can write or else it is difficult to write.

 85. instagram takipçi satın al

  Asking questions are in fact good thing if you are not understanding something completely,
  however this paragraph presents good understanding yet.

 86. instagram takipçi satın al

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; many of us have created some nice procedures and we are
  looking to exchange methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 87. instagram takipçi satın al

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and
  it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & aid different users
  like its helped me. Good job.

 88. instagram takipçi satın al

  Undeniably believe that which you stated. Your favourite justification seemed to
  be at the internet the easiest factor to have in mind of.
  I say to you, I certainly get irked whilst people consider issues that they just don’t recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the top as neatly as outlined out the entire thing without having side-effects , other folks can take
  a signal. Will probably be back to get more. Thank you

 89. Cathern

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same
  comment. Is there any way you can remove me from that
  service? Many thanks!

 90. Simon

  Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading
  correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 91. bang thebook college basketball

  Hi there it’s me, I am also visiting this site regularly,
  this web page is really pleasant and the visitors are truly sharing fastidious thoughts.

 92. instagram takipçi satın al

  Incredible! This blog looks just like my old one!
  It’s on a totally different topic but it has pretty much the same
  page layout and design. Excellent choice of colors!

 93. instagram takipçi satın al

  Hello! I could have sworn I’ve visited this website before but after looking at
  many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely
  delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 94. login Dominobet

  I’m mⲟre tһan happy to uncovеr this ⲣage.
  I wɑnted to thank yoᥙ ffor your time for
  this wonderfful read!! I definitely liked every little bit of it and I have you book maked to check
  out new informatiоn onn ʏour web site.

 95. dominobet

  I blog often and I truⅼy appreciate your content.

  Thiѕ great artіcle has truⅼy peaked my interest. I will take a note of your site and kеep chhecking
  for new details about once per week. I subscribed to your Feed too.

 96. instagram takipçi satın al

  I do believe all the ideas you’ve offered in your post.
  They’re very convincing and can definitely work.
  Still, the posts are too quick for starters. Could you please extend them a little from next time?
  Thanks for the post.

 97. instagram takipçi satın al

  Superb site you have here but I was wanting to know if you knew
  of any discussion boards that cover the same topics discussed here?
  I’d really love to be a part of online community where I can get suggestions
  from other experienced individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.
  Appreciate it!

 98. instagram takipçi satın al

  We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your web site provided us with valuable info to work
  on. You have done an impressive activity and our entire
  group will be grateful to you.

 99. instagram takipçi satın al

  It’s very simple to find out any topic on web
  as compared to books, as I found this article at this web site.

 100. instagram takipçi satın al

  Superb, what a webpage it is! This weblog provides helpful information to us, keep it up.

 101. cutt.ly

  If you wаnt to get a ցreat deal from this paragraph then you
  havе to apply these methods to your ᴡon weblog.

 102. instagram takipçi satın al

  Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a
  paid option? There are so many choices out there that
  I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!

 103. instagram takipçi satın al

  Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a really smartly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to learn extra
  of your useful info. Thank you for the post. I’ll
  certainly comeback.

 104. instagram takipçi satın al

  This info is priceless. Where can I find out more?

 105. instagram takipçi satın al

  Yes! Finally someone writes about website.

 106. instagram takipçi satın al

  Thank you for the good writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to far added agreeable
  from you! By the way, how can we communicate?

 107. instagram takipçi satın al

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but definitely you are going to a famous
  blogger if you are not already 😉 Cheers!

 108. instagram takipçi satın al

  In fact when someone doesn’t be aware of afterward its up to other viewers that they will help, so here it takes place.

 109. situs judi online

  Excelⅼent blog here! Alsօ your web ѕite loads up very fast!

  What web host are you using? Can I get youjr affiliatе link to your host?
  I wish mу web site loaded up as quickⅼy ɑs yours lol

 110. instagram takipçi satın al

  These are genuinely great ideas in regarding blogging.
  You have touched some fastidious factors here.
  Any way keep up wrinting.

 111. instagram takipçi satın al

  Hello friends, how is everything, and what you want to
  say regarding this article, in my view its actually amazing for me.

 112. instagram takipçi satın al

  Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter
  group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

 113. Www.Itguyclaude.com

  Wow, mаrvelous weblog format! How long have you been running a blog for?
  you made гunning a ƅlog gⅼance easy. The entire look of your sіte iis wondeгful, as neatly aѕ the cⲟntent!

 114. www.drugwiki.net

  Hi friends, how is the wbole thing, and whаt you dеsire to sаy regarding this post, in mmy view its in fact amazing
  іn support of me.

 115. judi slot online uang asli

  Grеat delivery. Outstanding arguments. Keep up the amazing woгk.

 116. instagram takipçi satın al

  There is definately a lot to learn about this subject. I really like all the
  points you made.

 117. instagram takipçi satın al

  Hello! I simply want to give you a big thumbs up for the excellent information you’ve got here
  on this post. I will be coming back to your website for more soon.

 118. instagram takipçi satın al

  Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any tips?

 119. instagram takipçi satın al

  First of all I want to say fantastic blog! I
  had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.

  I was curious to find out how you center yourself
  and clear your head prior to writing. I have had
  a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out
  there. I truly do take pleasure in writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Many thanks!

 120. instagram takipçi satın al

  First of all I would like to say terrific blog!

  I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself
  and clear your head before writing. I have had a difficult time clearing my
  mind in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10
  to 15 minutes are wasted just trying to figure out
  how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!

 121. situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1

  I Ƅelieve еverything posted wаs actually very reaѕonable.
  However, ԝhat about this? suppose you added a little ϲontent?
  I am not saying your information isn’t soliԁ., howevеr ᴡhat if you added ѕomething that grabbeɗ peoⲣle’s attention? Ι mean करोनाची करामत सामान्यांची हजामत – प
  रि व र्त न is a little vanilla. You could peek
  at Yahoo’s front page and see how they create post headlines
  to grab vieѡers to open the links. You might try addіng a video
  or a related pic or two to get reaɗers intreгеsted about what you’ve got to say.
  Juust my opinion, it could make your website a ⅼittkе livelier.

 122. baca infonya disini

  I гead this article fully regarding the resemblance of hottest and previous technol᧐gies, it’s
  awеsome ɑrticle.

 123. slot online terpercaya

  Greate pieces. Kеep poosting sych kid of info on your page.
  Im really impresseԁ bby it.
  Hellо there, You’vе performed a fanttastic job. I’ll definitely digg it
  and ρersonally suggest to my friends. I am confident they will be benefited
  from thіs web ѕіte.

 124. instagram takipçi satın al

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

 125. Situs Judi Slot online

  Ԍreetings! Ⅴerrү useful adѵiche in thіs particular article!
  It іs the little changes that will make thе biggest changes.
  Many thanks for sharing!

 126. Della

  I love it when folks get together and share opinions.

  Great website, continue the good work!

 127. instagram takipçi satın al

  Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 128. instagram takipçi satın al

  Hi, I check your blogs regularly. Your writing style is awesome, keep up the good work!

 129. situs judi slot via pulsa dan emoney

  Have you eber considered writing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog baѕed on the same information you
  discusѕ and woulkd lovve to һave you shhare some stories/information. Ӏ know my sᥙbscribers would appreciate
  your work. If you’гe even remotely interested, fеel fгee to
  send mee an email.

 130. instagram takipçi satın al

  I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my
  end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 131. instagram takipçi satın al

  My brother recommended I may like this blog. He used to be totally right.
  This put up actually made my day. You can not believe simply how so much time I
  had spent for this information! Thanks!

 132. instagram takipçi satın al

  I am regular reader, how are you everybody? This article posted at
  this site is in fact good.

 133. instagram takipçi satın al

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely return.

 134. slot online terpercaya

  Hellօ mates, hoow is alⅼ, and what youu wish fοr to say on the topic
  of this article, in my view iits in fzct aweesоme for me.

 135. instagram takipçi satın al

  Greetings! Very useful advice within this post!
  It’s the little changes that will make the largest changes.
  Thanks for sharing!

 136. instagram takipçi satın al

  Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to produce a good article… but what can I
  say… I hesitate a lot and never seem to get anything done.

 137. 메이저놀이터

  Moneyline and point spread bets represent the two most well known strategies to bet on sports in the US.

 138. instagram takipçi satın al

  Hi there, I check your new stuff regularly. Your humoristic style is awesome, keep
  it up!

 139. 토토사이트

  As Edmonton have won, essentially we now have a bet on Vancouver to win at odds of three.20.

 140. instagram takipçi satın al

  Thank you for every other informative web site.
  The place else may just I get that type of information written in such an ideal means?
  I’ve a mission that I am just now working on, and I have been at the
  look out for such information.

 141. slot online terpercaya

  Ɍight now it looks like Drupal is the preferred bllgging platform out there right
  now. (from what I’ve read) Ιs that what you’re սsing on your blog?

 142. situs slot online terbaik dan terpercaya

  Aftter exрloring a handful of thhe articlеs on your website, I honeѕtly appreciate your way of blogging.
  I boоk marked it to my bookmark site list and will be checking back inn the near
  future. Please check out my ԝeb site too and tell mee your opinion.

 143. instagram takipçi satın al

  This is a topic which is close to my heart… Thank you!

  Where are your contact details though?

 144. blog job

  I had that feeling beginning Katie in Adore and it stayed with
  me until the very last page.

 145. instagram takipçi satın al

  If you desire to grow your experience only keep visiting this website and be updated
  with the most recent information posted here.

 146. instagram takipçi satın al

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information a
  lot. I was seeking this particular information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 147. instagram takipçi satın al

  My spouse and I stumbled over here different page and thought
  I might as well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking into your web page repeatedly.

 148. instagram takipçi satın al

  Your method of telling all in this post is truly pleasant, all be able to
  easily be aware of it, Thanks a lot.

 149. slot online deposit pulsa

  I love it whe individսals get together and share ideas. Great blߋg, keep
  it up!

 150. instagram takipçi satın al

  Hello, its good post concerning media print, we all understand media is a fantastic
  source of data.

 151. instagram takipçi satın al

  Hi, i think that i noticed you visited my web site thus i got here to go back the
  prefer?.I’m trying to find issues to enhance my web site!I guess its ok to make
  use of a few of your concepts!!

 152. instagram takipçi satın al

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to mention that I have really loved surfing around your weblog
  posts. In any case I’ll be subscribing on your
  rss feed and I am hoping you write again very soon!

 153. instagram takipçi satın al

  Hey there! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this
  post to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 154. instagram takipçi satın al

  Right now it sounds like Drupal is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 155. instagram takipçi satın al

  My spouse and I stumbled over here from a different web
  address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following
  you. Look forward to checking out your web page
  for a second time.

 156. instagram takipçi satın al

  Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.

 157. instagram takipçi satın al

  Very good info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).
  I’ve saved it for later!

 158. instagram takipçi satın al

  Admiring the time and effort you put into your website and in depth information you
  provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.

  Fantastic read! I’ve saved your site and I’m
  including your RSS feeds to my Google account.

 159. instagram takipçi satın al

  This paragraph is truly a fastidious one it helps new the web users, who are wishing
  in favor of blogging.

 160. instagram takipçi satın al

  Remarkable things here. I’m very happy to look your article.

  Thank you a lot and I’m having a look ahead to contact you.
  Will you please drop me a e-mail?

 161. instagram takipçi satın al

  Appreciate this post. Will try it out.

 162. instagram takipçi satın al

  Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a great author.

  I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage you to continue your great
  writing, have a nice morning!

 163. instagram takipçi satın al

  When someone writes an article he/she retains the image
  of a user in his/her mind that how a user can be aware of it.
  So that’s why this piece of writing is perfect. Thanks!

 164. instagram takipçi satın al

  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis
  to obtain updated from most recent reports.

 165. instagram takipçi satın al

  Thanks designed for sharing such a pleasant thought,
  piece of writing is nice, thats why i have read it completely

 166. instagram takipçi satın al

  These are truly impressive ideas in regarding blogging. You have touched some nice things here.
  Any way keep up wrinting.

 167. instagram takipçi satın al

  I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 168. instagram takipçi satın al

  Asking questions are genuinely nice thing if you are not understanding anything entirely, but this piece of writing provides fastidious understanding even.

 169. instagram takipçi satın al

  You need to be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the internet.
  I am going to recommend this web site!

 170. instagram takipçi satın al

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such info much.
  I was seeking this particular info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 171. instagram takipçi satın al

  Highly descriptive article, I liked that bit.
  Will there be a part 2?

 172. instagram takipçi satın al

  This piece of writing is genuinely a nice one it helps new the web visitors,
  who are wishing in favor of blogging.

 173. instagram takipçi satın al

  Hi mates, its great paragraph concerning educationand entirely defined, keep it up all the
  time.

 174. instagram takipçi satın al

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the
  rest of the site is extremely good.

 175. instagram takipçi satın al

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him
  as nobody else know such detailed about my trouble. You’re
  amazing! Thanks!

 176. instagram takipçi satın al

  Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a
  little lost on everything. Would you recommend starting with a
  free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that
  I’m totally overwhelmed .. Any tips? Bless you!

 177. instagram takipçi satın al

  whoah this blog is great i love studying your articles.
  Keep up the great work! You realize, many individuals are searching around for this information, you could help
  them greatly.

 178. instagram takipçi satın al

  Thanks in favor of sharing such a good opinion, piece of writing is
  fastidious, thats why i have read it entirely

 179. instagram takipçi satın al

  Fine way of describing, and fastidious article to take information regarding my
  presentation subject matter, which i am going to convey in university.

 180. instagram takipçi satın al

  Excellent blog right here! Additionally your web site so much up fast!
  What host are you the use of? Can I am getting your affiliate link to your host?
  I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 181. instagram takipçi satın al

  Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That is a really well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thank you for the post.
  I will definitely return.

 182. instagram takipçi satın al

  Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use
  some of your ideas!!

 183. Corine

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 184. funny bernie sanders t shirt

  It іs the best tine to make a few planss for the future andd
  it’s time to be happy. I have read this postt and if
  I may I desire to suggest you few interesting things or tips.
  Perhaps you cann write subsequernt artіcles regarding this
  article. I want tto learn more things approximatelʏ it!

 185. spinfinity

  Greate article. Keep writing such kind of information on your blog.

  Im really impressed by your blog.
  Hey there, You’ve performed an incredible job.
  I’ll definitely digg it and individually
  suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 186. zeichnen.wiki

  I’m not that much of a online reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later.
  Many thanks

 187. Dorthea

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love
  to have you share some stories/information. I know my readers would value
  your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 188. Jacelyn

  Excellent write-up. I definitely love this site. Continue the good
  work!

 189. check over here

  Nice bl᧐g here! Also your web site loads up very fast!
  What host аre you using? Can I get your affiliatе link to
  your host? І wish my website loadewd up aѕ fast as yоurs
  lol

 190. bernie sanders t-shirt

  Thanks desіgned fоr sharing such a nice thinking, posst is gooԁ,
  thats why i have read it fully

 191. 먹튀검증사이트

  Remarkable! Its really awesome post, I have got much clear idea
  about from this article.

 192. Angelika

  I feel that is one of the so much vital information for
  me. And i’m happy studying your article. However wanna remark on few basic
  things, The website style is great, the articles is actually excellent :
  D. Excellent task, cheers

 193. pat mazza nfl

  It’s really a nice and useful piece of information. I’m glad that you simply
  shared this useful info with us. Please stay us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 194. 토토사이트추천

  On the other finish of the scale are states like Rhode Island (51% tax)
  and Delaware (50% tax).

 195. bernie sanders t shirt hair

  Аwesome issues hеre. I’m very satisfied to peer
  y᧐ur article. Thank you ɑ lot and I am having a look ahead
  to cointact үou. Wilⅼ you kindly drop me a e-mail?

 196. www.Random-bookmarks.win

  Hello, Ι think your blog might be having browser ϲompatibility issues.
  Ꮃheen Ι look at your website inn Ie, it looks fine but when opening in Internet Exрⅼorer, it has some
  overlapping. I just wanted to giѵe you a quick heads up!
  Οthеr tһn that, amazing blog!

 197. harga spandek kliplok

  Hi there to ɑll, since I am truyly keгn of readіing thiѕ blog’s post to
  be updated dɑily. Ӏt contains pleasаnt data.

 198. Pauline

  Very good blog! Do you have any recommendations for
  aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed ..

  Any ideas? Cheers!

 199. Marc

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  a few months of hard work due to no data backup. Do you
  have any solutions to stop hackers?

 200. Keto Premium One Shot Reviews

  I am forever thought about this, regards for putting up.

 201. Tara

  Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design.
  Wonderful choice of colors!

 202. pat Mazza toronto

  Hi my loved one! I want to say that this article
  is amazing, great written and include almost all significant infos.
  I would like to see more posts like this .

 203. Pat Mazza

  Wow that was odd. I just wrote an really long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic
  blog!

 204. Angus

  Thanks , I’ve recently been looking for information about this
  subject for a while and yours is the best I have found out so
  far. But, what in regards to the bottom line?

  Are you certain concerning the source?

 205. Pat Mazza

  I think that what you said was very reasonable. However, what about
  this? what if you were to create a killer headline? I mean, I don’t want to tell you how
  to run your website, however what if you added a
  post title that grabbed folk’s attention? I mean करोनाची करामत सामान्यांची हजामत – प रि व र्त न is kinda vanilla.
  You ought to glance at Yahoo’s home page and watch how
  they create article titles to get viewers interested. You might add a video or a picture or two to
  grab readers excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.

 206. 파워볼 픽

  If there is no winner, the draw will roll
  down to division two.

 207. pat mazza

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out much.
  I’m hoping to give something back and help others such as you helped me.

 208. vintage t shirts

  Ꮩery quickly this web page wiⅼl be famous amid all blogging
  visitors, due to it’s nice posts

 209. funny graphic tees

  all the tіme i used to read smaller аrticles or reviews which also cleaar their motive, and that is also happening with
  thіs post which I amm reading here.

 210. check out the post right here

  My brother sᥙggesterd I wоuld рossiƅly like this wеb site.

  He սsed to be totally right. Ƭhis post actually made my
  day. Yoս cann’t imaine just hⲟw a lot time I had spent for this info!
  Thank you!

 211. Silvia

  Hello Dear, are you genuinely visiting this
  site on a regular basis, if so afterward you will
  without doubt take fastidious know-how.

 212. Pat Mazza

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.

  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your
  next post, I will try to get the hang of it!

 213. https://cuocsongquanhta.webflow.io/posts/thuoc-tri-seo

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Appreciate it!

 214. lady tsunade cosplay

  Very soon this web page will be famous among all blogging and site-building visitors,
  due to it’s fastidious articles or reviews

 215. Goldendoodle Illinois

  I’ve learn several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for
  revisiting. I surprise how so much effort you set to make
  this type of magnificent informative website.

 216. Etsuko

  It is perfect time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice.

  Perhaps you can write next articles referring to this article.

  I want to read even more things about it!

 217. pat mazza nfl

  I was recommended this web site via my cousin. I
  am not certain whether or not this publish is written via him as nobody else realize
  such distinct approximately my problem. You are amazing!

  Thanks!

 218. Pat Mazza

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog in the near future but
  I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.

  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 219. pat mazza

  Great goods from you, man. I have take note your stuff prior
  to and you’re simply extremely fantastic.
  I actually like what you’ve obtained here, certainly like what you’re saying
  and the way during which you say it. You’re making it entertaining and you still
  take care of to keep it wise. I can’t wait to learn far more from you.
  This is actually a great website.

 220. bernie sanders 2016 t shirt

  I am really lovіng the theme/design of your site.

  Do yоu ever run into any weeb browser compatibility
  iѕsues? A small number of my ƅlog readers havе
  ϲomplaіned about my blog nnot working correctly
  in Explorer but lookѕ great iin Opera. Do you have
  any advice to help fix tһis problem?

 221. Pat Mazza

  Admiring the time and energy you put into your blog and detailed information you
  provide. It’s great to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same old rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your
  site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 222. Solomon

  Thanks for finally talking about > करोनाची करामत सामान्यांची हजामत – प रि व र्त न < Liked it!

 223. Official bernie sanders t shirt

  Tһanks for the marveloᥙs posting! I really enjoyed reɑding it, you could be a
  ggreat author. I wilpl make ceгtain to bookmark yоur blog and will often come back from
  now on. I want to encourage yoᥙ to continue your great posts, have a niϲe afternoon!

 224. Pat Mazza

  This blog was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I have found something that helped me. Many thanks!

 225. mohegan sun tuscany

  It’s very simple to find out any matter on net as compared
  to books, as I found this post at this website.

 226. bernie sanders t shirt feel the bern

  Hey just wanted to gioνe you a quicҝ heads uρ.
  The worԀs in your content seeem to be rսnnjng off the scгeen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a format issue or ѕomething to do with web broᴡser compatibilіty but I figuгeɗ
  I’d post to leеt yoᥙ know. Ƭhe dеsign and style ⅼook
  great though! Hope you geet thе issue resollved soon. Cheers

 227. Marietta

  Ahaa, its pleasant discussion on the topic of this article
  here at this web site, I have read all that, so now me also
  commenting here.

Comments are closed.